Informacje organizacyjne SPRING 2022

Targi AMBERIF SPRING 2022 odbędą się wyjątkowo w ERGO ARENIE w Gdańsku, Plac Dwóch Miast 1, na granicy Gdańska i Sopotu.

Warunki wejścia na Targi:

 • wydrukowany i zweryfikowany przez personel identyfikator wystawcy,
 • otrzymanie hologramu,
 • potwierdzenie tożsamości.

Przypominamy, że zgodnie z regulaminem (par. 2.1. Warunków Udostępnienia Powierzchni Wystawienniczej) warunkiem udostępnienia powierzchni dla wystawców jest wpłata 100% należności wynikającej ze złożonego i potwierdzonego przez MTG Zgłoszenia.

 

RECEPCJA I SERWIS WYSTAWCÓW


Wszyscy wystawcy obsługiwani są w Recepcji Targów – Foyer hali A1.

Wejście dla wystawców w dniu montażowym – wejście C1 – na tyłach hali, od parkingu P0/P1

IDENTYFIKATORY:
Wystawcy samodzielnie drukują identyfikatory z systemu, przed przybyciem na Targi (dostępne w systemie do wydruku po opłaceniu całości zamówienia).
Recepcja Targowa nie wydaje identyfikatorów dla wystawców.

Wszystkie identyfikatory muszą zostać zweryfikowane oraz opatrzone hologramem – w Recepcji Targów – Foyer hali A1 w dniu:
21.02.2022 w godz. 16:00-22:00
22.03.2022 w godz. 08:00-10:00

KARTY PARKINGOWE:

Parking P0/P1 – wystawcy samodzielnie drukują karnety parkingowe z systemu w ilości wskazanej w zamówieniu przed przybyciem na Targi. Recepcja nie wydaje kart parkingowych P0/P1. Karty parkingowe musza zostać zweryfikowane oraz opatrzone hologramem – w recepcji Targów w dniach:
21.03.2022 – 16:00-22:00
22.03.2022 – 8:00-11.00.

Podczas dni targowych 22-24.03.2022 parkowanie będzie możliwe tylko na podstawie kart z hologramem!

Parking P2 – wystawcy odbierają zamówione karnety parkingowe w Recepcji Targów – Foyer hali A1 w dniu montażowym. Wjazd pod bramy w celu rozładowania będzie możliwy na podstawie wydrukowanego identyfikatora w dniu 21.03.2022.

Nie ma możliwości dokupienia kart parkingowych w kasie Targów. Wystawcy, którzy nie wykupili karnetów parkingowych, parkują na Parkingu P2 na zasadach ogólnych.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na posiadanie ważnego karnetu parkingowego. MTG SA nie jest operatorem parkingu w ERGO ARENIE i nie ma możliwości interweniowania i anulowania ewentualnych opłat za brak ważnego biletu (która wynosi 240 zł).

Uwaga! Sprawy dotyczące zabudowy/wyposażenia stoisk Wystawcy zgłaszają wyłącznie w BIURZE TECHNICZNYM, które jest zlokalizowane przy wejściu do hali A2, przy wejściu C1.

 

ORGANIZACJA RUCHU


21.03.2022 od godz. 17.00 (dzień montażowy)

 • wjazd „wjazdem dla wystawców” od ronda przy ul. Łokietka, Sopot – wyłącznie z wydrukowanym imiennym identyfikatorem.
 • podjazd pod bramy towarowe – możliwe zaparkowanie również na terenie parkingu P0/P1 w celu rozładunku.
 • rozładunek eksponatów za halami (max. czas rozładunku przy bramach towarowych: 1,5h)
  hala A1 – bramy T1, T2
  hala A2 – bramy T3, T4
 • dla wystawców z Galerii Projektantów możliwy jest podjazd autem pod wejście T5 po zewnętrznym otoku hali, bezpośrednio na I poziom. Wejście to będzie udostępnione tylko dniu montażowym tj.: 21.03.2022 od godz. 17:00.
 • po rozładowaniu towaru dalsze bezpłatne parkowanie na parkingu dla wystawców P0/P1 lub w innym miejscu parkingowym wskazanym przez agent ochrony.

22-24.03.2022 (dni targowe)

Wystawcy z wykupionymi karnetami parkingowymi korzystają z Parkingu P0/P1 lub P2 – w zależności od wykupionego karnetu.

Wystawcy, którzy nie wykupili karnetów parkingowych korzystają z Parkingu P2 – parkowanie na zasadach ogólnych parkingu – opłata w parkometrze!

Zwiedzający mają do dyspozycji płatny parking P2 – opłata w parkometrach.

KASA DLA WYSTAWCÓW – znajduje się w Foyer hali A1 w dniu 21.03.2022 – PŁATNOŚĆ TYLKO KARTĄ!

SZATNIA – znajduje się w Foyer hali A1

 

POWIERZCHNIA ZABUDOWANA


(dot. stoisk z zabudową targową)

Montaż i wyposażenie stoisk zabudowanych:
21.03.2022 od godz. 17:00 (możliwość pracy w systemie 24/h)

Demontaż ekspozycji ze stoisk zabudowanych:
24.03.2022 – 16:00-20:00 (w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość indywidualnego ustalenia harmonogramu i zasad demontażu ekspozycji).

 

Uwaga!


W związku z harmonogramem pracy ERGO ARENY prosimy o możliwie szybki i sprawny demontaż towaru i wyposażenia własnego stoisk.

Ogólne działania demontażowe rozpoczną się wraz z opuszczeniem hal przez odwiedzających. Demontaż stoisk odbywać się będzie sukcesywnie w miarę ich opuszczania przez wystawców.

Przygotowaliśmy dodatkowe wózki transportowe, które będą do dyspozycji.

W przypadku potrzeby wsparcia Państwa działań demontażowych, prosimy o indywidualny kontakt: sylwia.klofczynska@mtgsa.com.pl.

Za powstałe utrudnienia serdecznie przepraszamy !

 

BUDOWA STOISK PRZEZ FIRMY ZEWNĘTRZNE


(dot. wyłącznie zamówionej powierzchni niezabudowanej)

Montaż i wyposażenie stoisk:
21.03.2022 – 08:00-24:00
22.03.2022 – 00:00-08:00

Firmy zewnętrzne budujące stoiska muszą posiadać wydrukowane samodzielnie identyfikatory INSTALATION SERVICE.

Uwaga! Rozpoczęcie prac montażowych możliwe będzie po wpłaceniu kaucji w wysokości 500,00 zł (p.4.3 Warunków Udostępniania Powierzchni Wystawienniczej).
Informacje dotyczące wpłaty kaucji (kwota, nr konta) znajdują się w profilu Wystawcy.
Bezpośredni link do płatności zostanie wysłany do Państwa drogą mailową.

Firmy zewnętrzne mogą korzystać z płatnego parkingu P2, po uiszczeniu odpowiedniej opłaty w parkometrze.

Demontaż stoisk
24.03.2022 w godz. 16:00 – 02:00

 

DNI TARGOWE


Dostępność obiektu dla wystawców:
22:03.2022 – 08:00-18:00
23.03.2022 – 08:00-18:00
24.03.2022 – 08:00- 16:00 (od 16:00 rozpoczęcie demontażu)

 

REJESTRACJA KUPCÓW I GOŚCI BRANŻOWYCH


Kupcy i Goście Branżowi drukują identyfikatory samodzielnie przed przybyciem na Targi.

Warunki wejścia na Targi:

 • wydrukowany i zweryfikowany przez personel identyfikator
 • otrzymanie hologramu
 • potwierdzenie tożsamości.

Dostępność Targów dla gości:
22.03.2022 – 10:00-17:00
23.03.2022 – 10:00-17:00
24.03.2022 – 10:00-16:00 – dzień otwarty dla publiczności.

 

MAPA


Mapa do pobrania (pdf)