INFORMACJE ORGANIZACYJNE AMBERIF SPRING 2023

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Targi AMBERIF SPRING 2023 odbędą się w dniach 22-25.03.2023 w AMBEREXPO w Gdańsku – hale A, B, C.

Warunki wejścia na Targi:

  • wydrukowany i zweryfikowany przez personel identyfikator
  • otrzymanie hologramu.

Przypominamy, że identyfikatory są dostępne na Państwa koncie w Elektronicznym Systemie Wystawcy. Ich druk będzie możliwy po uiszczeniu całości opłaty za zamówioną powierzchnie i usługi.

 

RECEPCJA I SERWIS WYSTAWCÓW

  • Wystawcy otrzymują hologramy na wydrukowane identyfikatory i karty parkingowe w Recepcji A i C – hala A i C

Recepcje Targowe:

HALA A – stoiska z hali A

HALA C – stoiska z hali B i C

  • Sprawy dotyczące zabudowy/wyposażenia stoisk Wystawcy zgłaszają wyłącznie w BIURZE TECHNICZNYM, które jest zlokalizowane na HALI B (obok windy).

IDENTYFIKATORY:

Wystawcy samodzielnie drukują identyfikatory z systemu, przed przybyciem na Targi.
Recepcja Targowa nie wydaje identyfikatorów, ani żadnych innych dokumentów dla wystawcy.

 

KARTY PARKINGOWE:

Karty parkingowe Wystawcy drukują samodzielnie z systemu, przed przybyciem na Targi – w zamówionej ilości.

Karty parkingowe muszą zostać opatrzone hologramem w Recepcji A i C

 

HOLOGRAMY OBOWIĄZUJĄ NA DNI TARGOWE (22-25.03.2023)

RECEPCJE CZYNNE W DNIACH:

Dzień montażowy:
21.03.2023  w godz. 08:00 – 21:00

Dni targowe:
22.03.2023  w godz. 08:00 –  18:00
23.03.2023  w godz. 09:00-  18:00
24.03.2023  w godz. 09:00 –  18:00
25.03.2023 w godz. 09:00 – 16:00

UWAGA!
Za ewentualne domówienia dodatkowe lub dopłaty od wystawców podczas Targów płatność tylko KARTĄ!

ORGANIZACJA RUCHU

21.03.2023  (dzień montażowy)

  • wjazd bramą B6 na podstawie wydrukowanych identyfikatorów.
  • rozładunek eksponatów za halami ( czas rozładunku: 1,5h)

hala A, B – brama T8, T7

hala C – brama T2

  • po rozładowaniu towaru dalsze bezpłatne parkowanie na  Parkingu P4 (Polsat Plus Arena Gdańsk) (na podstawie wydrukowanej karty parkingowej – w tym dniu nie obowiązują hologramy. Karta musi zostać umieszczona w widocznym miejscu, za przednią szybą). Karty parkingowe wystawcy drukują z systemu w zmówionych ilościach.

 

22-25.03.2023 (dni targowe)

Wystawcy z wykupionymi karnetami parkingowymi parkują na Parkingu P4 (Polsat Plus Arena Gdańsk) – w tych dniach obowiązuje hologram. Karty parkingowe bez hologramu są nieważne! Karta musi zostać umieszczona w widocznym miejscu, za przednią szybą.

Zwiedzający mają do dyspozycji płatny Parking P4  (Parking Polsat Arena Gdańsk) opłata w parkometrach zgodnie ze stawką operatora.

 

SZATNIA  –  znajduje się w holu B

BANKOMAT  –  usytuowany jest przed wejściem na teren Amberexpo, przy bramie B1.

 

BUDOWA STOISK PRZEZ FIRMY ZEWNĘTRZNE

(dot. wyłącznie zamówionej powierzchni niezabudowanej)

Montaż stoisk

17-20.03.2023  w godz. 08:00 – 20:00

Dzień wejścia wystawców

21.03.2023 w godz. 08:00 – 21:00

Uwaga!

W dniu 21.03.2023 r. dopuszczalna jest jedynie instalacja elementów wyposażenia stoisk, obowiązuje zakaz wykonywania prac powodujących zapylenie hal.

Firmy zewnętrzne budujące stoiska muszą posiadać wydrukowane samodzielnie identyfikatory INSTALATION SERVICE.

Wydrukowany identyfikator należy okazać na bramie wjazdowej i zgłosić się do kierownika hali.

Uwaga!

Rozpoczęcie prac montażowych możliwe będzie po wpłaceniu kaucji w wysokości 500,00 zł (p.4.3 Warunków Udostępniania Powierzchni Wystawienniczej).
Bezpośredni link do płatności zostanie wysłany do Państwa drogą mailową.

Firmy zewnętrzne bądź Wystawcy budujący stoiska we własnym zakresie mogą korzystać z płatnego parkingu P6 (AMBEREXPO), po uiszczeniu odpowiedniej opłaty w parkometrze.

Przypominamy, że ściany tylne stoiska z własnej zabudowy – które są widoczne od strony firm sąsiednich lub ich wysokość przewyższa 2,5 m – muszą mieć estetyczne wykończenie – najlepiej w kolorze białym, bez widocznych kabli, przewodów, reklam, itp. Prosimy o zwracanie uwagi na estetyczne wykończenie stoiska.

Demontaż stoisk:
25.03.2023 w godz. 16:00 – 22:00
26.03.2023  w godz. 08:00 – 16:00

Uwaga! Ze względów bezpieczeństwa otwarcie bram towarowych 25.03.2023 nastąpi o godz.16:30, po uprzednim opuszczeniu terenu wystawy przez Gości (osób nieuprawnionych do przebywania na terenie po godz. 16:00)

 

Sprzątanie i wywóz śmieci

Zgodnie z regulaminem dla Uczestników Targów organizowanych przez MTG SA, Uczestnik lub wykonawca zabudowy zobowiązany jest do usuwania śmieci  i pustych opakować pozostałych po montażu i demontażu. Odpady i śmieci należy wrzucać do kontenerów, zlokalizowanych za halami wystawienniczymi, a nie pozostawiać na ciągach komunikacyjnych.

Stoiska zabudowane będą sprzątane codzienne w zakresie ogólnodostępnej powierzchni wystawienniczej oraz otwartych części stoisk /stoiska z zabudowy Targowej/ – odkurzenia wykładzin. Zamknięte zaplecza sprzątane są jedynie na życzenie i w obecności Wystawcy

Stoiska niezabudowane /zabudowa własna/ sprzątane tylko na życzenie wystawcy i w jego obecności  w zakresie odkurzania wykładziny.

 

Uwaga!
Worki na śmieci muszą zostać wystawione na ciąg komunikacyjny.  Serwis sprzątający nie wchodzi na stoisko Wystawcy.

 

REJESTRACJA KUPCÓW I GOŚCI BRANŻOWYCH

Wejście na Targi AMBERIF SPRING 2023 jest odpłatne dla wszystkich gości.
Uczestnicy dokonują rejestracji i zakupu wejściówki w systemie on-line. Po opłaceniu zamówienia drukują identyfikatory samodzielnie przed przybyciem na Targi.

Warunki wejścia na Targi:

  • wydrukowany i  zweryfikowany przez personel identyfikator
  • potwierdzenie tożsamości i lub przynależności do branży
  • otrzymanie hologramu

W panelu Wystawcy w elektronicznym systemie wystawcy dostępne są kody dla gości i kupców, które mogą Państwo przekazać swoim klientom. Kody rabatują zamówienie do zera.

Targi otwarte dla gości, kupców:
22-24.03.2023 w  godz.  10:00 –  18:00
25.03.2023 w  godz.  10:00 –  16:00