LABORATORIUM BURSZTYNU

Laboratorium Bursztynu to miejsce, w którym kupcy, goście targowi, pasjonaci bursztynu mogą dokonać ekspertyzy zakupionych lub posiadanych egzemplarzy bursztynowej biżuterii, sprawdzą także ich autentyczność, pochodzenie, strukturę. Operatorem Laboratorium jest Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztynników – renomowana organizacja branżowa, do której należą naukowcy, specjaliści i eksperci bursztynu z wieloletnim doświadczeniem jego rozpoznawania i certyfikacji. W swoich pracach Laboratorium stosuje przyjęte standardy klasyfikacji surowca oraz dobre praktyki przyjęte przez największych producentów. Podczas targów powołana jest również Komisja Bursztynu czuwająca nad standardami jakościowymi eksponowanej biżuterii oraz przestrzeganiem przez wystawców regulaminu targów, a także gemmologicznej poprawności oznaczeń poszczególnych grup produktów według akceptowalnych sposobów jego mechanicznej i termicznej obróbki. Dzięki temu goście branżowi zyskują gwarancję bezpieczeństwa zakupów, a targi Amberif przyczyniają się do podnoszenia standardów jakościowych i popularyzacji wiedzy o bursztynie i jego właściwościach.

Więcej informacji na stronie Międzynarodowego Stowarzyszenia Bursztynników: https://www.amber.org.pl/