RADA PROGRAMOWA

RADA PROGRAMOWA MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW BURSZTYNU I BIŻUTERII AMBERIF
(aktualizacja: 20.05.2022)

 1. Mieczysław Struk – Marszałek Województwa Pomorskiego
 2. Aleksandra Dulkiewicz – Prezydent Miasta Gdańska
 3. Ryszard Uliński – Prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Bursztynników
 4. Andrzej Gielo – Prezes Krajowej Izby Gospodarczej Bursztynu
 5. Marcin Tymiński – Prezes Stowarzyszenia Twórców Form Złotniczych
 6. dr hab. Waldemar Ossowski – Dyrektor Muzeum Gdańska / Muzeum Bursztynu
 7. dr hab. Krzysztof Polkowski – Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku
 8. prof. Ryszard Szadziewski – Przewodniczący Światowej Rady Bursztynu
 9. Robert Pytlos – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Bursztynu
 10. dr hab. Ewa Wagner-Wysiecka – Laboratorium Bursztynu oraz Politechnika Gdańska
 11. dr Anna Sobecka – Uniwersytet Gdański
 12. Krzysztof Jacobson – rzeczoznawca diamentów
 13. Ewa Rachoń – ekspert branżowy
 14. Michał Kosior – ekspert branżowy