Informacje dla gości

Każdy kupiec/ gość branżowy jest zobowiązany do dokonania rejestracji on-line i zakupu wejściówki. 

Cennik: 

NA TARGACH MOŻLIWE SĄ PŁATNOŚCI WYŁĄCZNIE BEZGOTÓWKOWE

Rejestracja i zakup indywidualny on-line w terminie: 

 

  1. Bilet 1 dniowy / 1 osoba  – do 31.08.2022 (on-line) – 30,00 zł
    po 1.09.2022 (on-line plus na miejscu) – 40,00 zł
  2. Bilet 3 dniowy / 1 osoba  – do 31.08.2022 (on-line) – 70,00  zł
    po 1.09.2022 (on-line plus na miejscu) – 90,00  zł