Klasyfikacja bursztynu

► Nazewnictwo i określenia kamieni jubilerskich z bursztynu bałtyckiego
(źródło: Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztynników)