Ogólnopolski Konkurs Złotników i Jubilerów ”BURSZTYNOWE RZEMIOSŁO”®

Gdańsk, 22-24 marca 2022r.   Amberif’2022

CEL KONKURSU

Prezentacja umiejętności zawodowych złotników oraz młodych adeptów złotnictwa specjalizujących się w tradycyjnych i nowoczesnych technikach złotniczych, popieranie kształcenia zawodowego w złotnictwie oraz zachęcenie do doskonalenia zawodowego, kreowanie autorskiego wzornictwa tworzonego zgodnie z indywidualnymi potrzebami, promocja biżuterii i wyrobów złotniczych wykonanych z wykorzystaniem „Bałtyckiego Złota”–bursztynu.

KONKURS przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych:

  1. J u n i o r z y – udział w konkursie mogą wziąć młodzi złotnicy w wieku do 22 lat – liczy się rok urodzenia – uczący się lub rozpoczynający pracę w zawodzie złotnika.
    TEMAT  PRACY  KONKURSOWEJ: Bursztyn naszym skarbem – biżuteria”
  1. S e n i o r z y – udział w konkursie mogą wziąć osoby wykonujące zawód złotnika lub bursztynnika, posiadające potwierdzone kwalifikacje zawodowe (świadectwo czeladnika lub dyplom mistrzowski).
    TEMAT  PRACY  KONKURSOWEJ: Bursztyn naszym skarbem – biżuteria”

Uroczyste ogłoszenie wyników Ogólnopolskiego Konkursu Bursztynowe Rzemiosło 2022 odbędzie się w dniu 23 marca br. o godz. 15.00 podczas trwania Międzynarodowych Targów Bursztynu i Biżuterii  AMBERIF SPRING 2022 w Ergo Arena Gdańsk (Plac Dwóch Miast 1, 80-344 Gdańsk).