Logo AMBER-ART-GUTOWSKI - AMBERIF

AMBER-ART-GUTOWSKI

Stoisko A.404
Amber-Art-Gutowski to firma z bogatymi tradycjami bursztyniarskimi. Działająca aktywnie od lat jako wiodący producent biżuterii srebrno-bursztynowej.  Nasz najlepsze wzory biżuterii są inspirowane naturą. Nowoczesny park maszynowy pozwala nam wykonywać skomplikowane wzory biżuterii.  Przy projektowaniu i produkcji wykorzystujemy również inne kamienie jubilerskie. Amber-Art-Gutowski is a company with rich amber traditions. Active for years as a leading producer of silver-amber jewelery. Our best jewelry designs are inspired by nature. A modern machine park allows us to make complex jewelry designs. We also use other gemstones in our design and production.
Wegi 16,
Gdańsk
(80-299),
Poland
+48 576 610 128
sales@amber.art.pl

Wirtualny showroom wystawcy

Kolczyki zimorodki
Międzynarodowe Targi Gdańskie – AMBEREXPO
ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk
Organizatorem targów AMBERIF jest AMBEREXPO - jeden z najnowocześniejszych obiektów wystawienniczo-kongresowych w Polsce. Specjalizujemy się w organizowaniu wydarzeń o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym: targów, wystaw, kongresów, konferencji, eventów, jarmarków, imprez plenerowych.
© 2024 AMBEREXPO
|
Polityka prywatności