Logo VON BESSER, MARZENA BESEROWICZ - AMBERIF

VON BESSER, MARZENA BESEROWICZ

Stoisko B.435
Indulge in the ethereal allure of sterling silver jewelry adorned with the mesmerizing brilliance of simulated diamonds. Each exquisite piece meticulously crafted to perfection, capturing the essence of timeless elegance and sophistication. The gleaming silver harmonizes flawlessly with the scintillating simulated diamonds, emanating a captivating radiance that enchants all who behold it. With a touch of magic, this magnificent jewelry whispers tales of luxury and grace, transcending ordinary adornments and unveiling a world where dreams effortlessly intertwine with reality.
Kasprowicza 2/16,
Zielona Gora
(65-001),
Poland
+48 665 375 519
info@vonbesser.com

Wirtualny showroom wystawcy

Azure Sparkle 925 Silver
Jade Oasis 925 Silver
Międzynarodowe Targi Gdańskie – AMBEREXPO
ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk
Organizatorem targów AMBERIF jest AMBEREXPO - jeden z najnowocześniejszych obiektów wystawienniczo-kongresowych w Polsce. Specjalizujemy się w organizowaniu wydarzeń o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym: targów, wystaw, kongresów, konferencji, eventów, jarmarków, imprez plenerowych.
© 2024 AMBEREXPO
|
Polityka prywatności